21 ژانویه مصادف با 1 بهمن ماه روز جهانی شلوار گرمکن معرفی شده است.
در گذشته‌ای نه چندان دور کاربرد شلوار ورزشی فقط در اماکن ورزشی و یا برای ورزش صبحگاهی استفاده می‌شد و استفاده از آن در موارد دیگر نشانه سطح پایین فرهنگی محسوب می‎شده اما از زمانی که ستارگان سینما و چهره‎های مشهور ورزشی قانون شکنی کرده‌اند و این نوع از شلوار را در هر مکانی استفاده می‌کنند جوانان هم با این نوع از لباس‎ها در اماکن عمومی ظاهر شده و از آن روز 21 ژانویه را روز جهانی شلوار گرمکن نامیده‌اند.