دومین روز بهمن ماه مصادف است با جشن بهمنگان برای ایرانیان است.
ریشه بهمن برگرفته از واژه اوستایی وهومن که با اندیشه نیک، خرد مقدس هم معنی گردیده است. بر همین اساس ایرانیان باستان دومین روز از یازدهمین ماه سال را به نام جشن وهومن (بهمنگان) معرفی نموده و این روز را به جشن و پایکوبی می‌پردازند.


هنوز هم رد و پای این روز باستانی را در کتب کهن ایرانیان پیداست به نحوی که اسدی طوسی در کتابی بنام لغت فرس از این جشن اینگونه یاد نموده:
جشنیست که دومین روز از بهمن ماه برپا کنند و طعام‌ها سازند و بهمن سرخ و زرد بر سر کاسه‌ها نهند و ماهی، تره و ماست می‌آورند.
در اثر برجسته ابوریحان بیرونی در باب این روز این گونه نوشته شده:
دومین روز بهمن عیدیست که به توافق آن را بهمنجه نامیده‎اند، بهمن نام فرشته‌ایست که بشر در رفع نیازهای روزانه به او نیازمند است و مردم فارس در دیگ‌ غذایی می‌پزند و با شیر میل می‌نمایند که عقیده دارند این غذا حافظه را زیاد می‎کند و در کنار رودخانه، جوی‎ها و چیدن گیاهان طعامی درست می‌کنند که دارای خاصیت بخصوصی است.
در کتب قدیمی ذکر گردیده که رنگ سپید رنگ ویژه، گل یاسمن گل مخصوص و خروس پرنده ویژه بهمن می‌باشد.


پیشنهاد پونز در این روز باستانی با دوستان و یا خانواده خود به رستوران رفته و یا این جشن بزرگ را در منزل در کنار بزرگترهای فامیل برگزار نمایید. برای یافتن نردیک‌ترین رستوران مورد نظر خود می‌توانید با مراجعه به اپلیکیشن پونز بخش خورد و خوراک را انتخاب نمایید.