این بنا که اکنون تبدیل به رستوران گردیده است قبلا منزل میرزا محمود، وزیر ناصرالدین شاه بوده است. میرزا محمود دو دختر به نام فخرالملوک و نیرالملوک داشته که این در این منزل فخرالملوک با همسرش زندگی کرده و پس از فوتشان این منزل متروکه مانده است بعد از چندین سال فردی به نام خانم بهره‌مند این بنای تاریخی را خریداری و بعد از مرمت و بازسازی‌های انجام شده در سال ۹۱ تبدیل به رستوران نون و نمک می‌گردد. در این رستوران هدف عرضه غذاهایی با هویت ایرانی و با قدمت زیاد است.


شماره تماس: ۳۳۵۴۰۸۹۱(۰۲۱)